Logo Ražots Kurzemē

Logo "Ražots Kurzemē" - Kurzemes mājražotāju un amatnieku preču zīme

Kurzemei raksturīgie elementi vienkāršotā elementārā, “destilētā” veidā.

Logo dizains ir “fluīds” (plūstošs) – ir konkrēti definēti logo elementi un proporcijas, taču nav nosprausta elementu konkrēta pozīcija.
Grafiskie elementi ( mežs, labība, vilnis, sālais jūras ūdens, saule, laiva) dizainā var atrasties jebkurā “režģa” krustpunktā, kā arī būt vai nebūt pārstāvēti visi. Pasaules mērogā Kurzeme ir maza bet Latvijas mērogā – nozīmīga daļa no Valsts identitātes.

Laiks un robežas plūst un mainās, taču galvenās šīs zemes un cilvēku iezīmes paliek – bezgalīgās balto smilšu pludmales, vētru plosītās priedes, neskartā daba un cilvēku lepnais raksturs, kas vienlaicīgi “atvēsina” un stūrgalvīgi virza uz priekšu, tāpat kā jūra, noapaļojot akmeņus un stiklus, panāk savu.

Tapusi arī eksportam paredzēta arī logo versija angļu valodā.

error: Content is protected !!